ความวุ่นวายใหญ่หลวง

 
 

เลี้ยงลูก
ครึ่งนึงคือความสุข
ส่วนอีกครึ่งคือความวุ่นวายอันใหญ่หลวง

–  Ed Asner –