เทคนิคฝึกให้ลูกเก่งภาษา ในวัย 4-5 ปี

เทคนิคฝึกให้ลูกเก่งภาษา ในวัย 4-5 ปี

เทคนิคฝึกให้ลูกเก่งภาษา ในวัย 4-5 ปี

 • พูดคุยกับลูก เพื่อส่งเสริมการขยายคำพูดของเด็ก
 • ส่งเสริมการดูโทรทัศน์ในรายการที่เหมาะสม โดยให้ดูร่วมกับบุคคลในบ้าน เพื่อสร้าง โอกาสการสนทนาจากเรื่องในโทรทัศน์ไม่ควรให้ลูกดูรายการที่โหดร้ายและรุนแรง และ ควรจำกัดเวลาดูโทรทัศน์ของลูกด้วย
 • ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมการเล่นในลักษณะต่างๆ ดังนี้
  • เล่นปั้นดินเหนียว/ดินน้ำมัน โดยการให้ลูกปั้นดินเหนียว/ดินน้ำมัน เป็นตัวหนังสือ 3 มิติเพื่อฝึกให้เรียนรู้และจำตัวหนังสือได้ดีเมื่อเริ่มหัดอ่าน
  • เล่นน้ำ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ว่าน้ำเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่ใส่ และพัฒนาภาษา ขณะเล่นน้ำเนื่องจากเด็กวัยนี้ชอบน้ำ
  • เล่นตุ๊กตา โดยลูกจะมีโอกาสฝึกใช้ประโยคและภาษาพูดกับตุ๊กตา โดยเล่นสมมติว่า ตุ๊กตาเป็นคน
 • ฝึกสมาธิและการสังเกตโดยการเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เกมส์ของหาย ให้ลูกหาของที่หายไป หรืออะไรที่เพิ่มเข้ามา เป็นต้น  ฝึกการสัมผัส โดยการเล่นเกมส์บอกชื่อสิ่งที่คลำได้ในกล่อง
 • เล่นเกมส์คำต่างๆ เช่น เกมส์20 คำถาม เกมส์บิงโก เกมส์ปริศนาคำ เป็นต้น
 • ฝึกจำแนกพวก โดยให้ลูกจัดของเป็นหมวดหมู่ เช่น เครื่องครัว เครื่องใช้ในห้องน้ำ สัตว์บก สัตว์น้ำ เป็นต้น
 • เล่นสมุดภาพ เพื่อฝึกออกเสียงที่ลูกพูดไม่ชัด โดยใช้สมุดภาพที่มีรูปภาพของสิ่งของ ที่มีเสียงที่ออกได้ไม่ชัดประกอบเป็นประโยคใต้รูปภาพ ให้ลูกฝึกหัดแยกเสียงและ ออกเสียง
 • ฝึกใช้โทรศัพท์โดยฝึกให้ลูกรับโทรศัพท์และถามตอบทางโทรศัพท์ด้วยประโยคง่ายๆ
 • ฝึกความจำด้วยภาษา โดยให้ลูกเล่นเกมส์ต่อคำโดยต้องพูดทวนประโยคเดิมก่อน เช่น “ฉันจะไปเที่ยว ฉันต้องเอากระเป๋า” แล้วให้ลูกต่อคำโดยต้องพูดทวนประโยคเดิมก่อน เป็น “ฉันจะไปเที่ยว ฉันต้องเอากระเป๋า ฉันต้องเอาสบู่” เป็นต้น