พัฒนาการเด็กทารก อายุ 3 เดือน

พัฒนาการเด็กทารก อายุ 3 เดือน

พัฒนาการเด็กทารก อายุ 3 เดือน เมื่ออายุได้ 3 เดือน ลูกน้อยของเราจะเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราอาจสังเกตเห็นเปลี่ยนแปลงต่างๆของลูกในช่วงเวลานี้:

 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย:

ลูกน้อยของเราอาจยกศีรษะขึ้นได้ในขณะที่นอนคว่ำ และอาจสามารถดันแขนขึ้นได้เมื่ออยู่ในท้อง เด็กน้อยอาจสามารถเอามือเข้าปากและอาจเริ่มจับของเล่นได้

 

พัฒนาการทางด้านทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม:

ลูกน้อยของเราอาจเริ่มงอแงและส่งเสียงสระอื่นๆ และอาจหันศีรษะไปทางเสียงต่างๆ ได้ พวกเขาอาจยิ้มและแสดงสีหน้าอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆ

 

พัฒนาการทางด้านประสาทสัมผัส:

การมองเห็นของลูกน้อยดีขึ้น และอาจสามารถมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตา เด็กน้อยอาจเริ่มแสดงความสนใจในของเล่นและวัตถุอื่น ๆ และอาจเอื้อมมือไปจับวัตถุที่อยู่ในมือ

 

พัฒนาการทางด้านความคิด:

สมองของลูกน้อยของเรากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในวัยนี้ และเด็กน้อยอาจเริ่มแสดงความสนใจในสิ่งรอบตัว นอกจากนี้ยังสามารถจดจำและจดจำใบหน้าและวัตถุที่คุ้นเคยได้อีกด้วย