ลูกก็จะเป็นเหมือนเรา

 
ลูกก็จะเป็นเหมือนเรา
 

มีความสุข ให้ลูกเห็น
เป็นคนดี ให้ลูกดู
แล้วลูกก็จะเป็นเหมือนเรา