พอคลอดออกมาแล้วจะไม่ได้นอน

 
พอคลอดออกมาแล้วจะไม่ได้นอน
 

รู้แล้วว่าทำไมตอนท้อง

ถึงง่วงนอนตลอดเวลา

เพราะพอคลอดออกมาแล้ว

“จะไม่ได้นอนนี่เอง”