มีความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือ

มีความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือ
เล่มโปรด ชอบมากกกก

ลูกใครอายุประมาณ 3-4 เดือน หาหนังสือที่มีเพลงกับไฟกระพริบให้เขาเล่นดูนะคะ เมรินชอบมากค่ะ พวกหนังสือผ้าที่ขยำแล้วมีเสียงก็ชอบมากเหมือนกันค่ะ