โลกทั้งใบของลูก

 
โลกทั้งใบของลูก
 

พ่อแม่

เปรียบเสมือน

โลกทั้งใบของลูก