โตแค่ไหนก็ยังเป็นห่วง

 
โตแค่ไหนก็ยังเป็นห่วง
 

ไม่ว่าลูกจะโตขึ้นแค่ไหน
แม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กเสมอ
ยังไงก็ยังเป็นห่วง