ลูกติดแม่หรือแม่ติดลูก

 
ลูกติดแม่หรือแม่ติดลูก
 

ตั้งแต่มีลูก ก็ตัวติดกันเกือบ 24 ชม. ไม่แน่ใจว่าลูกติดแม่หรือแม่ติดลูกกันแน่ แต่ที่แน่ๆ ห่างกันไม่ได้เลย “คิดถึง”