แค่เห็นลูกยิ้ม ก็มีความสุข

 
แค่เห็นลูกยิ้มก็มีความสุข
 

ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน
แค่เห็นลูกยิ้ม
ก็มีความสุขแล้ว

Leave a comment

Be the first one to comment

 

Leave a reply

Your email address will not be published.