เหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้ ขอให้ลูกสบายก็พอ

 
 

เหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้
ขอให้ลูกสบายก็พอ