เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน

 
 

อย่าเปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่น เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน