“เดินแต่แผนกเด็ก กับ โซนเด็กเล่น”

เมื่อก่อนตอนเดินห้าง เดินดูเสื้อผ้าเครื่องสำอางค์ เดี๋ยวนี้พอมีลูก “เดินแต่แผนกเด็ก กับ โซนเด็กเล่น”