ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว

 
ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว
 

ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว
อย่าทำงานจนลืมดูแลลูก
เพราะแม้จะมีเงินมาหาศาล
ก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้

Leave a comment

1 Comment

  1. Pingback : ดูบอลสด

 

Leave a reply

Your email address will not be published.