ลูกเรียนรู้ที่จะยิ้ม

 
ลูกๆ เรียนรู้ที่จะ ยิ้ม
 

ลูกๆ เรียนรู้ที่จะ ยิ้ม
จากพ่อแม่ของเขา
– Shinichi Suzuki –