ลูกคือกระจกเงา

 
ลูกคือกระจกเงา
 

ลูกคือกระจกเงา

สะท้อนความเป็นตัวเรา