รักแรกพบ

 
รักแรกพบ
 

ไม่เคยเชื่อใน รักแรกพบ
จนมีลูก ถึงรู้ว่ามันมีอยู่จริง
และความรักนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหน