รักที่มีแต่ให้

 
 

รักที่มีแต่ให้
รักที่ไม่หวังอะไรตอบแทน
คือ ความรักของแม่ที่มีให้หนูนะลูก