รักจากแม่

 
 รักจากแม่
 

รักแรกที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจ
คือ รักจากแม่
ที่มีให้ลูกเสมอมา