พอลูกตื่น ก็ดันจะง่วงขึ้นมาซะงั้น

 
 

ตอนลูกนอน
ก็ยังไม่ยอมง่วง
แต่พอลูกตื่น
ก็ดันจะง่วงขึ้นมาซะงั้น