ทุกวันเป็นวันลูก

 
ทุกวันเป็นวันลูก
 

12 สิงหา เป็นวันแม่

แต่สำหรับแม่แล้ว

“ทุกวันเป็นวันลูก”