ทุกครั้งที่ท้อแท้

 
 

ทุกครั้งที่ท้อแท้
ให้มองกลับไปที่ลูก
แล้วจะมีกำลังใจมากขึ้นเป็นร้อยเท่า