ชีวิตคืออะไร

 
ชีวิตคืออะไร
 

เราพยายามสอนลูกถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
แต่ลูกได้สอนเราว่า
ทุกอย่างในชีวิตคืออะไร