งานยากของพ่อแม่

 
 

หนึ่งในงานยากของพ่อแม่ คือการสอนลูกให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เลือกทำแต่สิ่งที่ถูกใจ