ความเป็นแม่

 
 

ความเป็นแม่นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและยากที่สุดในเวลาเดียวกัน