ความรักของแม่ที่มีให้ลูกเสมอมา

 
 

รักที่มีแต่ให้
รักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน
รักที่มีอยู่ตลอดไป
นั่นคือ ความรักของแม่ที่มีให้ลูกเสมอมา