ก้าวเล็กเล็กของลูก

 
 

ตื่นเต้นทุกครั้งที่ลูกทำอะไรได้มากขึ้น
แม้จะเป็นก้าวเล็กเล็กของลูก
แต่สำคัญกับแม่เสมอ