การเลี้ยงลูกไม่มีคำว่า “ผิด” หรือ “ถูก”

 
การเลี้ยงลูก 
ไม่มีคำว่า
 

การเลี้ยงลูก
ไม่มีคำว่า “ผิด” หรือ “ถูก”
คนเป็นพ่อแม่เท่านั้นที่จะรู้
ว่าลูกเราต้องเลี้ยงแบบไหน