เลี้ยงลูกปีแรก

 
เลี้ยงลูกปีแรก
 

เลี้ยงลูกปีแรก
เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุด
แต่พอเวลาผ่านไป
เราจะคิดถึงช่วงเวลานั้นมากที่สุดเช่นกัน