เป็นกรรมกร

 
เป็นกรรมกร
 

มีลูกหนึ่งคน
ทำให้คุณได้เป็นพ่อแม่
มีลูกสองคน
ทำให้คุณได้เป็นกรรมกร
– David Frost –

Leave a comment

Be the first one to comment

 

Leave a reply

Your email address will not be published.