เกราะป้องกัน

 
 

เกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของลูก ก็คือ.. ความรักจากพ่อแม่