ล้มบ้าง

 
 

ล้มบ้าง
ร้องไห้บ้าง
ผิดหวังบ้าง
ลองให้เขาได้เรียนรู้
แล้วเขาจะลุกขึ้นได้ด้วยตัวเอง