ยังไงแม่ก็ไม่ท้อ

 
 

ถึงงานจะเหนื่อย

ถึงงานจะหนัก

แต่เพื่ออนาคตของลูก

ยังไงแม่ก็ไม่ท้อ