“มิตรภาพ” หรือ “ความรัก”

 
 

 

มันไม่มี “มิตรภาพ”

หรือ “ความรัก” ใดๆ

เหมือนที่พ่อแม่มีให้ลูก

 

– Henry Ward Beecher –