ที่แม่ดุ ที่แม่ไม่ตามใจ

 
ที่แม่ดุ ที่แม่ไม่ตามใจ
 

ที่แม่ดุ ที่แม่ไม่ตามใจ
เพราะแม่รักหนูที่สุด
และแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หนูเสมอ