จนกว่าเราจะได้เป็นพ่อแม่เอง

 
จนกว่าเราจะได้เป็นพ่อแม่เอง
 

เราไม่รู้เลยว่าพ่อแม่รักเรายังไง

จนกว่าเราจะได้เป็นพ่อแม่เอง