คำว่า ลูก

 
คำว่า ลูก
 

สำหรับแม่แล้ว คำว่า ลูก
เป็นอีกหนึ่งทำที่แทนคำว่า รัก