ความสุขของคนเป็นแม่

 
ความสุขของคนเป็นแม่
 

ความสุขของคนเป็นแม่

คือเห็นลูกมีความสุขกายสุขใจเท่านั้นเอง