ควรให้ลูกได้เลือกเอง ในสิ่งที่เขาต้องการ

 
 

สิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุดสำหรับลูก อาจจะไม่เหมาะกับลูกเสมอไป เราควรให้ลูกได้เลือกเอง ในสิ่งที่เขาต้องการ