คนเป็นแม่ ลูกมาก่อนเสมอ

 
คนเป็นแม่ ลูกมาก่อนเสมอ
 

จะหิวแค่ไหนก็ตาม แต่ลูกต้องกินก่อน
จะง่วงแค่ไหนก็ตาม แต่ลูกต้องนอนก่อน
คนเป็นแม่ ลูกมาก่อนเสมอ