คุณแม่ท้อง ขึ้นเครื่องบินได้จนถึงอายุกี่เดือน

ท้องแล้วขึ้นเครื่องบินได้มั๊ย

แม่หลายๆคนคงจะมีคำถามในใจว่าพอท้องแล้วสามารถไปเที่ยวได้มั๊ย นั่งเครื่องบินได้รึป่าว บางคนก็จองตั๋วไปแล้ว หรือบางคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวบ้าง และยิ่งสำหรับท้องแรกแล้วก็จะยิ่งกังวลว่าการเดินทางจะเป็นยังไง วันนี้เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินของหญิงตั้งครรภ์มาฝากกันว่าสามารถขึ้นเครื่องบินได้จนถึงอายุครรภ์กี่เดือน

โดยปกตินั้นก็จะมีคำแนะนำว่า สตรีมีครรภ์ไม่ควรขึ้นบินก่อนช่วง 12 สัปดาห์ หรืออายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์เป็นต้นไป เนื่องจากว่าในช่วงที่อายุครรภ์ยังน้อยและอายุครรภ์เยอะแล้วนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะในระหว่างที่นั่งเครื่องบินหากมีอากาศแปรปรวน เครื่องตกหลุมอากาศก็อาจจะทำให้ร่างกายได้รับการกระทบกระเทือนและมีผลต่อเด็กในครรภ์ สำหรับอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ อาจมีผลทำให้เกิดภาวะแท้งคุกคามได้ และสำหรับอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ ก็อาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดบนเครื่องบินได้ ทางสายการบินต่างๆจึงได้มีข้อกำหนดและกฎแจ้งเอาไว้ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่สามารถขึ้นเครื่องได้บ้าง โดยข้อกำหนดหลักๆนั้นอาจจะไม่แตกต่างกัน จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยเท่านั้นที่แตกต่างกันเช่น ข้อกำหนดของการตั้งครรภ์แฝด หรืออาการหรือโรคบางชนิดที่ห้ามขึ้นเครื่อง แต่โดยทั่วๆไปแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน

 

สายการบินไทย Thai Airways

 • อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ : สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 หรือ 36 สัปดาห์ : ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีการระบุบอายุครรภ์และกำหนดการคลอด ใบรับรองแพทย์ต้องออกภายในไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง และจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนขึ้นเครื่อง
 • หากเที่ยวบินนั้นบินน้อยกว่า 4 ชั่วโมง: ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์ จึงจะสามารถเดินทางได้
 • หากเที่ยวบินนั้นบินมากกว่า 4 ชั่วโมง: ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 34 สัปดาห์ สามารถเดินทางไ
 • อายุครรภ์เกิน 36 สัปดาห์ สตรีมีครรภ์ไม่สามารถเดินทางได้

 

สายการบิน Nok Air

 • อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ : สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ : ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
 • อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ : สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

 

สายการบิน Air Asia

 • อายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์: สามารถเดินทางได้โดยต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia/AirAsia X Liability Statement) ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • อายุครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 34 สัปดาห์: ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันอายุครรภ์ประกอบการเช็คอิน ใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์เคาน์เตอร์ ณ เช็คอิน
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป: สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้เดินทางกับแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดยเด็ดขาด

 

สายการบิน Thai Smile Airways

 • อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ 1 วัน ถึง 36 สัปดาห์: ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ 1 วัน ขึ้นไป: สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ