เที่ยวแบบไหน! จะช่วยเสริมพัฒนาการลูกน้อย

เที่ยวแบบไหน! จะช่วยเสริมพัฒนาการลูกน้อย

ลูกในวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนั้น พ่อและแม่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับเขาได้ง่ายๆเพียงแค่พาลูกไปเที่ยวยังที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รวมถึงมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากตอนอยู่ที่บ้านอีกด้วย และหากเลือกสถานที่เที่ยวที่ดีก็จะยิ่งเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของลูกได้อีกด้วยค่ะ

การเรียนรู้ที่บ้านนั้นก็สำคัญ เราอาจจะมีสื่อหรือหนังสือดีๆไว้ให้ลูกได้อ่าน แต่ถ้าหากว่าลูกนั้นได้ออกไปสัมผัส จับต้อง หรือเห็นของจริง ก็จะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้เรื่องราวผ่านภาพจริงอย่างได้ใกล้ชิด และมีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ ด้วยการพาลูกน้อยไปท่องเที่ยว ไปดู ไปเห็น ของจริงจากในสถานที่ต่าง ๆ…แล้วสถานที่แบบไหนที่ควรพาลูกน้อยไปดีนะ…มาดูกันเลยค่ะ

 

เที่ยวในที่แตกต่าง

เที่ยวในที่แตกต่างในที่นี้คือ เป็นการพาลูกน้อยไปดูในสิ่งที่แตกต่างวิถีชีวิตเดิม ๆ เช่น อาจจะพาลูกน้อยไปเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อให้เขาเห็นถึงแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การได้เห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด รวมไปถึงความแตกต่างเรื่องอื่น ๆ ซึ่งความแตกต่างจะทำให้ลูกน้อยของคุณมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เขาเข้าใจว่าโลกนี้มีความแตกต่าง ตัวของคุณพ่อคุณแม่เองก็ถือเอาช่วงเวลานี้อธิบายให้ลูกน้อยเข้าใจด้วย และเมื่อเขาลูกเติบโตขึ้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เขาก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่นั้นๆได้ดีขึ้น

เที่ยวในที่แตกต่าง

 

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์

นี่คือแหล่งความรู้ดีๆ ที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต โดยคุณอาจจะเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกน้อย
หรือสิ่งที่ลูกน้อยสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยาพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ลูกน้อยได้ทราบ พร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้เห็นของจริง ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และเสริมสร้างจินตนาการ ที่ไม่มีขีดจำกัดให้ลูกน้อยได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะตั้งคำถามง่าย ๆ ให้ลูกน้อยตอบและลูกจะจดจำได้ดีจนโตในสถานที่ที่เค้าประทับใจนั้นๆค่ะ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์

 

 

เที่ยวทะเล

นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่จะช่วยให้ลูกน้อยของคุณเพลิดเพลิน กับวิว ทิวทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถให้ลูกน้อยเรียนรู้เรื่องราวรอบๆ ทะเลได้ เช่น ชีวิตสัตว์ทะเล น้ำทะเล สภาพอากาศ อาหารทะเล และอื่นๆ รับรองว่าจะสร้างความประทับใจให้ลูกน้อย รวมถึงตัวคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

เที่ยวทะเล

 

 

เที่ยวธรรมชาติ

อาจจะเป็น น้ำตก ป่าเขา (ที่เดินทางสะดวกและง่ายกับลูกน้อยของคุณ ) ที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้รู้จัก ต้นไม้ ผีเสื้อ ปลา น้ำ ก้อนหิน ใบหญ้า และอื่น ๆ โดยคุณสามารถสอนลูกว่าทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกัน และเกี่ยวอย่างไร หรืออาจจะสอนในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารกับลูกให้รับรู้ได้โดยตรงค่ะ

เที่ยวธรรมชาติ

 

 

เที่ยวต่างประเทศ

เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนให้กับลูกน้อย ทั้งเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม อาหาร การเดินทาง ซึ่งทุกอย่างสามารถสอนใหเขาเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง “ภาษา” ในยุคที่กำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คุณสามารถกระตุ้นลูกน้อยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นได้ ด้วยการเชื่อมโยงถึงความแตกต่างที่ต้องมีภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เที่ยวต่างประเทศ

 

นี่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนที่เก็บมาแนะนำนะคะ ยังมีสถานทีท่องเที่ยวอีกมากมาย หรือสถานที่รอบตัว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่
สามารถสร้างพัฒนาการที่ดีให้สอนลูกน้อยได้เรียนรู้มากกว่าที่เคยค่ะ