พาเด็กทารกขึ้นเครื่องบินได้ไหม

airplane-traveling-with-baby

คุณแม่หลายคนมีความกังวลใจหากจะต้องพาลูกๆ เบบี๋ทารกขึ้นเครื่องบิน จริงๆ ควรให้ลูกโตสัก 3-4 เดือนขึ้นไปก่อนเพื่อสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของทารก แต่ทั้งนี้หากมีความจำเป็นก็สามารถพาลูกทารกขึ้นเครื่องบินได้ โดยระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินที่เดินทางค่ะ

บางสายการบินเด็กทารกต้องอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน บางสายการบิน 14 วัน สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเครื่อง หรือระหว่างการเดินทางก็สามารถศึกษาได้จากข้อบังคับของแต่ละสายการบินค่ะ
การดูแลเด็กทารกเมื่อขึ้นเครื่่องบิน

พาลูกตรวจสุขภาพ หรือปรึกษาคุณหมอก่อนพาลูกเดินทาง เพื่อมั่นใจว่าลูกแข็งแรงพอที่จะเดินทางไกลได้
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความกดอากาศ และแรงดันทำให้เด็กปวดหูได้ แก้ไขโดยช่วงเวลาเครื่องบินขึ้นลง หรือปรับระดับการบินควรให้ลูกดูดนม หรือน้ำ เพื่อจะเป็นการบังคับให้เด็กกลืนน้ำลาย
เรื่องการขับถ่าย ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่อง แต่บางสายการบินก็จะมีที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมในห้องน้ำให้
บางสายการบินต้องอุ้มเด็กไว้ บางสายการบินก็มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กต่ำกว่า 6 เดือนไว้บริการ
ถ้าเดินทางคนเดียว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หากจำเป็น