11 เคล็ดลับสําหรับพ่อแม่ในการเล่านิทานยังไงให้สนุก

11 เคล็ดลับสําหรับพ่อแม่ในการเล่านิทาน

 

ความสนใจของลูกมีไม่นานนักแต่ก็ยังชอบฟังการเล่านิทานได้นานจนจบเรื่อง บางครั้งต่อให้เล่าเรื่องเดียวซ้ำๆกันหลายครั้งลูกก็ไม่เบื่อ นิทานจึงเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยส่งเสริมจินตนาการของลูกน้อยได้อย่างดี นอกจากนี้นิทานช่วยสร้างการ เรียนรู้อย่างมีความหมายให้กับลูกทางด้านและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานได้สนุกน่าฟังเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งให้ความสนใจกับเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

 

เรามาดู 11 เคล็ดลับสําหรับพ่อแม่ในการเล่านิทานให้ลูกฟังตามนี้

1. มีน้ำเสียงน่าสนใจ ใช้เสียงสูงต่ำตามเหตุการณ์หรืออารมณ์ในการเล่านิทาน

2. ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ มีการใช้สีหน้าท่าทางตามบทบาทของตัวละคร

3. การสบตาลูกเพื่อเรียกความสนใจ เป็นการดึงดูความสนใจของลูกและในขณะเดียวกันก็จะได้รับรู้ว่าลูกรู้สึกสนุกสนานมีอารมณ์ร่วมในการฟังนิทานหรือไม่

4. การมีส่วนร่วมกับลูกเป็นการใช้สื่อการสัมผัสออกเสียงทําท่าทางประกอบขณะเล่านิทาน

5. เปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถามหรือตอบคําถาม กระตุ้นให้ลูกตอบอย่างมีส่วนร่วม

6. ให้แรงเสริมเมื่อลูกมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ให้คําชมเชย ปรบมือหรือสัมผัสลูกเป็นการให้รางวัล

7. เวลาเล่านิทาน ถ้าเป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ ให้ลูกนั่งตักดูไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดและทําให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจ

8. การเล่าแบบปากเปล่าหรือแต่งขึ้นเอง คุณพ่อคุณแม่ต้องผูกเรื่องกระชับไม่เยิ่นเย้อเกินไป ปรับให้สอดคล้องกับความสนใจของหนู หรือเล่านิทานที่แต่งขึ้นเอง ซึ่งสามารถใส่เนื้อหาที่ ตรงกับความสนใจของลูกได้

9. การใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หุ่นมือ พับกระดาษหรือการวาด สามารถช่วยให้การเล่านิทานมีบรรยากาศเหมือนจริงมากขึ้น

10. การใช้คําถามปลายเปิดการทายปัญหา เป็นเทคนิคกระตุ้นให้ลูกสนใจต่อเนื่องหรือเป็นการทบทวนความจํา เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้

11. ใช้เพลงประกอบ เพลงก็เป็นสิ่งดึงดูดได้อย่างดีการทําท่าประกอบ การเคาะเข้าจังหวะ ลูกจะเพลิดเพลินและมีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย

 

ที่มา: คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็ก, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข