10 ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

10 ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ เป็นกรรมวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพทารก ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ น้ำนมเป็นอาหารที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับความต้องการของทารกมากที่สุด ทำให้ทารกเจริญเติบโต ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างกลมกลืนกัน นมแม่มีคุณค่าหลายอย่าง เหนือกว่าอาหารทดแทนอย่างอื่นที่จะนำมาใช้ทดแทนนมแม่ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยขจัดปัญหาการติดเชื้อ ความไม่สะดวก สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคแก่ทารก นอกจากนี้ ยังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกในขณะที่ให้นมลูกอีกด้วย

 

ประโยชน์ของการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่
1. เกิดความรักและผูกพันต่อลูก
2. ทำาให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยขับน้ำคาวปลา
3. โอกาสที่แม่จะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลง
4. ทำให้แม่ไม่อ้วน เพราะไขมันที่สะสมไว้ขณะที่แม่ท้องจะถูกนำามา
สร้างน้ำนมสำาหรับลูก
5. สะดวก ประหยัดเงินและเวลา
6. ทำให้ลูกเกิดความอบอุ่น
7. มีสารอาหารครบถ้วนที่จะไปเสริมร่างกาย และนำไปสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ได้สัดส่วนกัน
8. ย่อยง่าย ถ่ายสะดวก ท้องไม่ผูก
9. สะอาดและปลอดภัย เพราะน้ำนมไหลจากเต้านมเข้าปากลูกทันที
10. โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคหลายอย่างน้อยลง หรือหากเกิดอาการก็ไม่รุนแรง เช่น โรคท้องร่วง หวัด ปอดบวม โรคภูมิแพ้ เช่น หืด เป็นต้น