ไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุด

 
คำคม_ไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุด
 

 

แม่อาจจะไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุด

แต่แม่รักหนูมากที่สุด…นะลูก