ในวันที่ลูกติดแม่

ในวันที่ลูกติดแม่ ร้องให้อุ้มไม่ยอมห่าง

แม่คนนี้ก็จะอยู่ข้างๆไม่ไปไหน เพราะอีกไม่นาน

วันนึงลูกก็จะค่อยๆห่างเราไปเรื่อยๆ

พอถึงวันนั้น

ถึงเราอยากอุ้มแค่ไหน

เขาก็อยากจะเดินด้วยตัวของเขาเองแล้ว