โลกของลูกนั้นมีแค่พ่อแม่

 
 

โลกของลูกนั้นมีแค่พ่อแม่
เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย
เพียงให้เวลากับเขา เล่นกับเขา
และรักเขาให้มากก็พอแล้ว