แค่เห็นลูกยิ้ม ก็มีความสุข

 
แค่เห็นลูกยิ้มก็มีความสุข
 

ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน
แค่เห็นลูกยิ้ม
ก็มีความสุขแล้ว