แค่กลับบ้านมาเห็นลูกยิ้ม

 
 

แค่กลับบ้านมาเห็นลูกยิ้ม เราก็ยิ้มตามแล้ว หายเหนื่อยเลย